tiistai 12. syyskuuta 2023

Paransimme omaa maailmanennätystämme

Vuonna 2021 teimme Nicon kanssa matemaattisen optimoinnin maailmanennätyksen. SMPTSP-ongelman ratkaisemisessa. Optimoinnin kohteena olivat 277 erilaista ongelman testi-instanssia, joihin alan huippututkijat ovat yrittäneet löytää yhä parempia ratkaisuja. Ongelma on julkaistu vuonna 2001.

SMPTSP (Shift Minimization Personnel Task Scheduling Problem) on käytännön ongelma, jossa työntekijät käyvät asiakkaiden luona suorittamassa aikaikkunaan sidottuja työtehtäviä, joissa tulee huomioida mm. työntekijöiden osaamiset ja valmiudet. Tavoitteena on muodostaa samaan aikaan sekä kustannustehokkaat että työntekijöiden ja asiakkaiden kannalta sopivat työvuororakenteet.

Testi-instanssit ovat tämän käytännön ongelman tieteellisiä erikoistapauksia, joissa jopa tuhansia työtehtäviä pitää sijoittaa sadoille työntekijöille siten, että käytettävien työntekijöiden määrä tulee minimoida. Esimerkkejä tällaisesta työstä ovat kotihoitopalvelut, siivouspalvelut, vartiointipalvelut, asennuspalvelut, sanomalehtien jakelu ja jätehuolto.

Uusi maailmanennätys tehtiin Nicon väitöskirjassaan kehittämällä uudella laskennallisen älykkyyden (*) GFA-algoritmilla. Algoritmin kolme keskeistä osaa ovat elitistinen ratkaisupooli, tehokas paikallishakuoperaattori ja vahvistusoppimiseen perustuva painotusmekaniikka.

GFA-algoritmi kykeni löytämään parhaat ja optimaaliset ratkaisut kaikkiin 277 testi-instanssiin. Kolmeen instanssiin löydettiin uudet parhaat ratkaisut. Tutkimuksen tulokset julkaistaan Ateenassa lokakuussa konferenssissa International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry.

GFA:n suoritusaika on erittäin nopea. Lähes kaikkiin instansseihin löydettiin optimiratkaisu alle kymmenessä sekunnissa. Vain neljän testi-instanssin kohdalla optimaalisen arvon löytäminen kesti yli minuutin. Hyvistä tuloksista huolimatta mysteeriksi jäi, miksi jotkin testi-instanssit ovat erittäin haastavia ratkaista. Tämän tutkiminen onkin jo käynnissä yhdessä intialaisen matemaatikon kanssa.

Nico Kyngäs väitteli tohtoriksi Turun yliopistossa keväällä 2023. Väitöskirjan otsikko on An Algorithmic approach to shift structure optimization. Kyngäs työskentelee nykyään USA:ssa toimivassa yrityksessä väitöskirjan sisältöä vastaavissa tehtävissä.

**********

(*) Laskennallinen älykkyys on tekoälyn muoto, jossa käytetään luonnosta inspiraationsa saaneita laskennallisia menetelmiä kuten evoluutioalgoritmeja, parvietsintää ja oppivia heuristiikkoja. Tällaisella tekoälyllä pyritään ratkaisemaan ihmisjärjen ulottumattomissa olevia erittäin monimutkaisia ongelmia, jotka vaativat tietokoneeltakin massiivista laskentatehoa, esimerkkeinä lentoliikenteen ja julkisen liikenteen optimointi, työvuorolistojen optimointi ja ammattilaisliigojen sarjaohjelmien optimointi. Todettakoon, että neuroverkkoihin perustuvat ja esimerkiksi ChatGPT-tyyppiset tekoälyt eivät sovellu näiden ongelmien ratkaisemiseen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti