keskiviikko 16. huhtikuuta 2014

Kavereita ei jätetä!


Satakunnan ammattikorkeakoulu aloittaa maakuntakorkeakoulutoiminnan yhteistyössä liittoumakumppaninsa Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Maakuntakorkeakoulutoiminnalla tarkoitetaan yleisesti aikuiskoulutusta, täydennyskoulutusta, avointa amk-opetusta, opiskelijoiden harjoittelua ja opinnäytetöitä sekä tki-toimintaa.

SAMK on lopettanut nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen Huittisista. Turun ammattikorkeakoulu on lopettanut toimipisteet Uudestakaupungista ja Loimaalta. Tutkintokoulutuksen lopettaminen on samalla johtanut ammattikorkeakoulujen näillä alueilla tekemän tki-toiminnan ja osin myös aikuiskoulutuksen järjestämisen vähentymiseen. Lopettamisen vaikutusta kyseisille alueille voidaan tarkastella Satakunnan ammattikorkeakoulun vuosittaisen aluevaikutuksen kautta:

 • Valmistuneita Satakuntaan työllistyviä on keskimäärin 420 kpl
 • Opinnäytetöiden ja harjoittelujen vaikutus Satakuntaan on noin 440 henkilötyövuotta
 • Ulkomaalaisia opiskelijoita on alueella keskimäärin 170 kpl
 • Täydennyskoulutukseen osallistuu vuosittain yli 1200 satakuntalaista
 • Yrityksiä ja yhteisöjä on yhteistyössä useita satoja
 • Uusia yrityksiä syntyy Yrityskiihdyttämössä keskimäärin 20 kpl
 • SAMK hakee alueelle Satakunnan ulkopuolelta kansallista ja kansainvälistä rahaa noin 2M€.

Vieläkin merkittävämmin aluekehitysvaikutuksen ymmärtää, kun asiaa ajattelee toisinpäin. Miten Satakunnalle kävisi, jos meillä ei enää olisi ammattikorkeakoulua ja edellä mainitut luvut jäisivät toteutumatta?

Pori ja Rauma voivat hyvin, kun maakuntien raja-alueilla olevat seutukaupungit voivat hyvin. Kavereita ei jätetä! SAMK ulottaa maakuntakorkeakoulutoiminnan Huittisten-Loimaan-Sastamalan alueelle, Uudenkaupungin-Laitilan alueelle sekä Kankaanpään seudulle.
Mitä sitten tullaan tekemään? SAMKin uuden strategian Road Show:ssa johtajat jalkautuivat kampuksille ja niiden tiimeihin keskustelemaan konkreettisista toimenpiteistä. Maakuntakorkeakoulutoiminta konkretisoitui seuraaviin toimintatapoihin:
 • Toimitaan erittäin tiiviissä yhteistyössä seutukaupunkien elinkeinotoimien kanssa
 • Järjestetään aikuiskoulutusta, täydennyskoulutusta ja yritysten tilauskoulutusta yhteistyössä alueiden 2. asteen ammatillisen koulutuksen toteuttajien kanssa
 • Viedään seutukaupungin elinkeinotoimiin tietoa osaamisestamme ja tavastamme toimia ja niiden pohjalta käynnistetään heidän kanssaan tilaaja-tuottaja-mallin mukainen yrityksiä ja yritysverkostoja palveleva tki-toiminta
 • Käynnistetään alueilla suurempia kehittämishankkeita, jotka kohdistuvat alueen omiin strategisiin valintoihin
 • Tarjotaan laajempaa kumppanuussopimusta siitä kiinnostuneille alueen yrityksille ja yhteisöille
 • Valitaan alueille vastuuhenkilöt (toiminnan kasvot), jotka tulevat konkreettisesti olemaan seutukaupungeissa läsnä.
Lähtökohdat näille toiminnoille ovat erinomaiset. Molemmin puolin kannustavaa tki-yhteistyötä Satakunnan kaupunkien elinkeinotoimien kanssa tehdään jo nyt. Huittisten aikuiskoulutus on allekirjoittaneen mielestä (ja myös hakijalukuihin nojaten) Suomen parhaiten toteutettua. SAMKin hanketoiminnan laatua ja tuloksia on kiitelty rahoittajien suunnalta. Kumppanuussopimusten mukainen yritysyhteistyö toimii mallikkaasti. Ja meillä on useita hyviä vastuuhenkilökandidaatteja.

Homma lähtee liikkeelle ennen kesää, kun vierailemme seutukaupunkien elinkeinotoimissa ja tapaamme muiden maakuntakorkeakoulutoimijoiden kanssa. Perästä kuuluu.