perjantai 16. elokuuta 2013

Ellipsien raapustelua

Raapustin (kuutosen kuvaamataidon numerolla ei voi piirtää) lomien jälkeen paperin täyteen kuvioita ja sanoja, jotka ilmensivät lähivuosien tärkeitä strategisia tki-kokonaisuuksia. Ympyröin tai oikeammin ellipsoin näistä kuusi tärkeintä, jotka seuraavassa aakkosjärjestyksessä:

1. Changzhou
Satakunnassa on käynnistetty kahdella rintamalla hyvää yhteistyötä Changzoun kaupunkiseudun kanssa. Osaamiskeskusohjelman UBI China -projekti auttaa suomalaisia ympäristöteknologiasta kiinnostuneita yrityksiä Changzhoun alueen liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisessa. SAMK on laajentanut Changzhoun yliopiston kanssa tehtävää yhteistyötä opiskelija- ja tutkijavaihdosta yhteisten tutkimuskokonaisuuksien kartoittamiseen. Näiden rintamien yhteistyö suomalaisen energia-, resurssitehokkuus-, vesi-, ympäristönsuojelu- ja cleantech-osaamisen viennille on huikea mahdollisuus sekä yrityksille että korkeakouluille.

2. ICT-ohjelma
Satakunnassa on kehitetty kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä ICT-pohjaisia menetelmiä ja konsepteja. SAMKin ja Prizztechin erityisenä vahvuutena on uusien mahdollistavien teknologioiden ennakointi, pilotointi ja niihin liittyvän osaamisen siirtäminen yritysten tuotantokäyttöön. Tärkeimmät näistä menetelmistä ja konsepteista ovat Teollisuuden tietotekniikka, Modern Factory, Living lab, laskennallinen älykkyys, älykkäät ohjausjärjestelmät ja liiketoiminnan mobiilit ratkaisut. Uutta arvoa teollisuudelle tulee palvelukehityksestä ja älykkäiden ICT-ratkaisujen käyttöönotosta erityisesti automaatioon, logistiikkaan, tuotannonohjaukseen ja resurssitehokkuuteen liittyen. SAMKin tulee tukea tätä kehitystä käynnistämällä Älykkään teknologian ja älykkäiden palvelujen ICT-ohjelma.

3. Rauma
Rauma on tärkein yksittäinen maantieteellinen alue, missä SAMKin tulee vahvistaa tki-toimintaansa. Toimintaa ja resursseja tulee keskittää yhdessä kaupungin kanssa valituille alueille. Keskusteluissa esiin ovat nousseet erityisesti logistiikkaosaaminen, offshoreteollisuuden liiketoimintaosaaminen, vesiosaaminen sekä merenkulun täydennyskoulutusosaaminen.

4. Turun ammattikorkeakoulu
SAMKilla on Turun ammattikorkeakoulun kollegojen kanssa tahtotila muodostaa muutaman tutkimuskokonaisuuden ympärille nykyistä vahvempia ja laajempia yhteisiä tutkimusryhmiä ja kehittää toimintaa yksittäisten rahoituslähteiden ja yksittäisten tutkimusintressien sijasta ohjelmaperusteiseksi. Tutkimuskokonaisuuksina on nostettu esiin erityisesti energia, hyvinvointiteknologia, saavutettava ympäristö ja tulevaisuuden työ. Kiinnostavia mahdollisuuksia löytyy myös elintarvikkeiden tuotekehityksestä, molempien campus-hankkeista sekä työelämälähtöisistä menetelmistä soveltavassa taiteessa.

5. Tutkimus- ja osaamiskeskittymät
SAMKilla on neljä tutkimus- ja osaamiskeskittymää (Energia++, Saavutettavuus ja esteettömyys, Hyvinvointiteknologia ja Laskennallinen älykkyys), jotka toimivat satakuntalaisen osaamispääoman ja innovaatioympäristön kehittämistyökaluina. Toiminnan keskiössä ovat tutkimustulosten käyttöönotto yrityksissä, kansainvälistyminen ja nuorten tutkijoiden kasvattaminen kokeneempien rinnalle. Haluamme pidemmällä tähtäimellä perustaa uusia keskittymiä. Keskustelua on jo käyty useammasta Rauman ja Porin seudun strategisia valintoja tukevasta alueesta, esimerkkeinä jätehuollon hallinta, vedenkäsittelyteknologia, offshoreteollisuus, älykkäät teknologiaratkaisut ja matkailun kehittäminen.

6. Ulkomaiset tutkijat
Opetus- ja kulttuuriministeriö on väläytellyt omissa puheissaan tavoitteeksi, että jopa 10% korkeakoulujen tutkimushenkilöstöstä olisi ulkomaalaisia. Tämä on kannatettava suuntaus. SAMKin tutkimusryhmiin tulee jatkossa kuulua ulkomaalaisia tutkijoita.


***** Matematiikan ihmeellisyyksiä, osa III: Matematiikka on naurettavaa *****

Optimointimatemaatikon (miespuolisen) on syytä joskus antaa asioiden mennä ihan ilman optimointiakin. Esimerkkinä eräs matemaatikko oli tovin aikaa seurannut, kun hänen naisystävänsä molemmille aamupalaa tehdessään surffasi keittiössä edestakaisin. Hänen oli tietenkin pakko optimoida homma ja kertoa lopputulos naisystävälleen. Ja mikä tulos olikaan. Aiemmin naisystävällä meni aamupalan tekemiseen puoli tuntia. Nykyään mies selviää siitä vartissa.
Koulut kun ovat taas alkaneet, niin otetaan tähän loppuun kaksi koevastausta:
Kysymys: Mikä x on yhtälössä 2x + 3 = x - 5?
Vastaus: Kirjain


Kysymys: Energia-alan yrityksen työntekijä oli keksinyt laitteen, jolla pystyi keräämään valtamerestä lämpöä aina 10C asteeseen asti ja vapauttamaan lämmön ilmakehään 20C asteisena. Työntekijän mielestä hänen ideansa oli mullistava. Hänen esimiehensä kuitenkin erotti hänet. Miksi?
Vastaus: Koska hänellä oli suhde esimiehen vaimon kanssa.