keskiviikko 23. lokakuuta 2013

ICT tulee muuttamaan Satakuntaa enemmän kuin sähkö aikanaan

Oxfordin yliopiston tutkijoiden raportin mukaan 47 prosenttia Yhdysvaltain työpaikoista on vaarassa 20 vuoden sisällä, kun tietokoneet ja keinoäly ja muut uudet teknologiat vievät ne (http://www.talouselama.fi/uutiset/lahes+puolet+tyopaikoista+katoamassa++yle+se+tapahtuu+kahdessa+aallossa/a2208893). Sama kehitys on nähtävissä Suomessa ja muissa teollistuneissa maissa. Digitaalisen vallankumouksen vaikutuksia yhteiskuntiin verrataan höyryn ja sähkön mukanaan tuomiin muutoksiin. Muutoksen nopeutta voidaan kritisoida, mutta totuus on se, että digitalisaatio ja automatisointi tulevat kovaa ja ICT-osaamisen merkitys yritysten kilpailuvalttina tulee entisestään korostumaan.

On myös arvioitu, että puolet Euroopan talouden tuottavuuden kasvusta selittyy tieto- ja viestintätekniikan vaikutuksella. ICT 2015 –työryhmän raportti (http://ict2015.fi/ict2015-raportti/) kiteyttää digitaalisuuden merkityksen: Tieto- ja viestintäteknologia, ICT, on merkittävin yksittäinen teknologia, jonka varaan kasvun ja tuottavuuden parantamisen voi rakentaa. Työryhmän mukaan Suomi voi nostaa osaamistaan kaikilla aloilla tuomalla digitaalisuuden perinteisiin toimintoihin.

Miten me suhtaudumme tähän kehitykseen Satakunnassa? Mitä olemme asian hyväksi tehneet? Prizztechin JPT-klusterin henkilöstö (http://www.prizz.fi/jpt#.UneDmhs8KUm) on jo vuosia tehnyt erinomaista tulevaisuuden teknologioiden ennakointityötä (mm. teollisuuden liiketoimintaprosesseja tukevat tietotekniikkaratkaisut, anturiteknologia, mobiiliteknologia ja puettava teknologia). SAMKissa olemme tehneet töitä mm. älykkäiden ohjausjärjestelmien, automaation, anturiteknologian ja 3D-tulostuksen parissa. SAMKin ja Prizztechin erityisenä vahvuutena on uusien mahdollistavien teknologioiden ennakointi, pilotointi ja niihin liittyvän osaamisen siirtäminen yritysten tuotantokäyttöön. Yritykset saavat pilotoinnin ja demonstraatioiden avulla ymmärrystä siitä, mitä voisivat teknologian avulla tehdä omassa ympäristössään. Tätä työtä yritykset tarvitsevat jatkossa vieläkin enemmän. Ehdotankin, että Satakunnassa käynnistetään laaja nelivuotinen Älykkään teknologian ja älykkäiden palvelujen ICT-ohjelma.

SAMK olisi mielestäni loogisin paikka toteuttaa tätä maakunnallista ohjelmaa. Ohjelma ja ICT:n kehittäminen tulisi ehdottomasti liittää keskitetysti osaksi sekä Kasvusopimusta, Seutukaupunkiohjelmaa että INKAa. Satakuntalaisten kehittäjäorganisaatioiden tulee yhdessä varmistaa, että satakuntalainen toimintaympäristö pysyy ICT-ratkaisujen hyödyntämisen osalta ajan tasalla. Uutta arvoa teollisuudelle tulee palvelukehityksestä ja älykkäiden ICT-ratkaisujen käyttöönotosta erityisesti automaatioon, logistiikkaan, tuotannonohjaukseen ja resurssiviisauteen liittyen.

Oxfordin ja ICT 2015 –työryhmän raporttien mukaisten tutkimustulosten ja yritysten tarpeiden ohella ohjelman käynnistämistä ja sen onnistumista tukee Satakunnassa jo aiemmin kehitetyt kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävät ICT-pohjaiset menetelmät ja konseptit. Esimerkkejä tällaisista menetelmistä ja konsepteista, joilla on saatu hyviä tuloksia, ovat Teollisuuden tietotekniikka, Modern Factory, Living lab, laskennallinen älykkyys, älykkäät ohjausjärjestelmät ja liiketoiminnan mobiilit ratkaisut. Satakunnalle ominainen poikkeuksellisen vahva teollinen kulttuuri ja teolliset keskittymät tarjoaisivat toimivan alustan ICT-osaamisen hyödyntämiselle, vientiteollisuuden uusiutumiselle, uusille palveluinnovaatioille ja liiketoimintamalleille.

Toivottavasti osasin selittää ja perustella ICT:n kehittämisen tärkeyttä riittävän selkeästi (Albert Einstein: “If you can't explain it simply, you don't understand it well enough”).


***** Matematiikan ihmeellisyyksiä, osa V: Matemaatikot ovat naurettavia *****
Edellisessä kirjoituksessani lupasin kertoa kaksi uutta tositarinaa matemaatikkojen elämästä:
A mathematician and his lady friend were driving along a country road and she said to him, "Look dear, those sheep have been shorn." The mathematician calmly replies, " At least on this side."
A group of engineers and a group of mathematicians were taking a train to attend a joint computational intelligence conference. Each of the engineers had a ticket, but only one of the mathematicians did. The engineers were snickering about this when one of the mathematicians returned to the car and shouted, "Conductor's coming!" All of the mathematicians hurried back and crammed into a restroom, and when the conductor came by, he knocked on the door and said, "Ticket please."  The mathematician with the ticket passed it under the door, and the conductor punched it and returned it.  After the conductor left, all the mathematicians came piling out, and the engineers sat there in amazement. On the return trip the engineers decided to do the same thing, so they only purchased one ticket amongst them. This time, none of the mathematicians had a ticket. The engineers were snickering again, when a mathematician ran in the car and said "Conductor's coming." All of the engineers piled into one restroom and all but one of the mathematicians into another. The last mathematician knocked on the restroom of engineers and said, "Ticket, please." He then took the ticket and joined the rest of the mathematicians.