tiistai 29. syyskuuta 2020

Digitalisaatiolla lisää bisnestä

Satakunnan Kauppakamarin tuorein lehti on omistettu digitalisaatiolle. Lehdessä on loistavia näkökulmia asiaan. Kannattaa ehdottomasti lukea! Itsekin sain kunnian kirjoittaa lehteen kolumnin. Laajennan tässä blogikirjoituksessa kolumnissa esittämiäni näkökulmia.

Haluan määritellä digitalisaation uuden tai paremman bisneksen tuottamiseksi yrityksen hallussa olevan tiedon (datan) avulla. Tieto ja sen analysointi on uuden ajan T&K:ta. Miten sillä sitten tehdään bisnestä tai muutetaan nykyistä kilpailuasetelmaa? Tennisjuniorien valmentajana voin sanoa, että menestykseen ei riitä paras tekniikka (teknologia) eikä paras liikkuminen kentällä (verkostoituminen) vaan paras pää (rohkeus ja kilpailutilanteen rakastaminen).

Miten pystymme tekemään elinkelvottomaksi nykyisten ratkaisujen arvon muodostumisen mekanismit. Tai ainakin ajattelemaan sitä. Miten muutumme palveluorientoituneemmaksi? Onko se edes tällä hetkellä mahdollista? Perustuotteemme digitalisoimisaste (lue: tiedon hyödyntämisen mahdollisuus) vaikuttaa tuotteisiimme liittyvien myytävien palvelujen digitalisoitumisasteeseen. Ensimmäinen askel olisi oman datan ”siistiminen” käytettävään muotoon.

Myyminen onkin sitten vaikeampaa. Yritykset eivät osaa riittävästi hahmottaa, mitä niillä on sellaista (tuotteen) dataa, jonka hyödyntämistä voisi myydä tai miten sillä voisi luoda asiakkaalle uutta arvoa. Varsin usein se voisi olla digitaalista etävalvontaa päätuotteen toiminnan optimoimiseksi. Ongelma on kaksisuuntainen. Digitaalisuutta, edistynyttä data-analytiikkaa ja tekoälyä sisältäviä toteutuksia tehdään, kun asiakkaat pyytävät – ongelmana on, osaavatko asiakkaat pyytää. Tai jos osaavat, niin ostavat vasta kun tietävät, että siitä ON HETI hyötyä – ei että siitä VOISI OLLA hyötyä. Ensimmäiset kaupat täytynee tehdä nollakatteella.

Paljon puhutaan tekoälystä (AI). Sekin perustuu datan hyödyntämiseen eli käyttökelpoisen data-alustan olemassaoloon. Yritykset eivät yleensä sijoita tähän rahaa, mutta se tulee eittämättä jossain vaiheessa vastaan, jos haluaa pysyä kilpailussa mukana. Data-analytiikka- ja tekoälyratkaisuja myyvillä AI-yrityksillä on myös toinen haaste: kauppaa ei tehdä myymällä parempi AI-tuote kuin nykyinen olemassa oleva AI-tuote, koska sellaista ei ole asiakkaalla ennestään olemassa. AI-maailma poikkeaa siinä mielessä normibisneksestä, että tekijöillä on usein tiede-/tutkimustaustaa ja sitä kautta evidenssiä tuotantokelpoisuudesta. Tämä ei kuitenkaan aina auta. Minunkin lähipiirissäni on tästä monta kokemusta.

Varoituksen sana tekoälystä on tässä paikallaan. Erittäin harvaan ohjelmistoon tai järjestelmään on tällä hetkellä lisätty (todellista) tekoälyä. Markkinointisanana sitä kuitenkin viljellään ruhtinaallisesti. Tekoälyä ei ole ohjelmistot tai automaatiojärjestelmät, joissa toimintaa ohjataan määrättyjen sääntöjen perusteella. Tekoälyn pitää oppia itse. Hyvä muistisääntö on, että oikea tekoäly (järjestelmä tai ohjelmisto) on huomenna parempi kuin tänään.

Oikeita tekoäly-yrityksiä on Suomessa vielä vähän, koska todellisten tekoälyratkaisujen ostajia on vielä vähän. Meillä on kuitenkin Satakunnassa hyvä tilanne. Satakuntalaiset AI-yritykset tarjoavat todellisia data-analytiikkaa ja tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja. Mutta niilläkin on edellä kerrottuja haasteita. Miten me sitten löydämme voittajayritysten ja AI-yritysten yhteisiin haasteisiin ratkaisuja? Toinen askel olisi solmia bisneskumppanuuksia näiden yritysten välille.

sunnuntai 23. elokuuta 2020

Maailmanennätys on ihan kiva juttu

Olemme tehneet Nico Kyngäksen kanssa matemaattisen optimoinnin maailmanennätyksen. Optimoinnin kohteena olivat 47 vaikeinta ns. SMPTSP-ongelmaa, joihin alan huippututkijat ovat yrittäneet löytää yhä parempia ratkaisuja. Ongelma on julkaistu vuonna 2001. Aiemmin tänä vuonna (2020) belgialainen tutkimusryhmä julkaisi ratkaisumenetelmän, jolla 42 näistä onnistuttiin ratkaisemaan. Tätä aiempi ennätys oli vuonna 2014 julkaistun menetelmän saavuttama 40 ratkaisua.

Me löysimme Nicon kanssa ratkaisun 44 ongelmaan. Nämä kaikki ratkaisut ovat todistettavasti optimaalisia eli niitä parempia ei voi kukaan enää löytää. Erityisesti kahden ongelman osalta tilanne jää edelleen avoimeksi. On kuitenkin varsin luultavaa, että nykyistä parempia ratkaisuja ei niille ole mahdollista löytää.

Teimme maailmaennätyksen kahden laskennallisen älykkyyden algoritmin yhteistyönä. Ensimmäinen on Nicon käynnissä olevassa väitöskirjatutkimuksessaan kehittämä R&R-algoritmi ja toinen on PEASTP-algoritmi, jonka perusta luotiin omassa väitöskirjatutkimuksessani viime vuosituhannella (silloin kun olin nuori ja aivot vielä jotenkin toimivat), ja jota parannettiin Jari Kyngäksen väitöskirjatutkimuksessa. Olemme aiemmin saavuttaneet algoritmeillamme erinomaisia tieteellisiä ja tuotannollisia tuloksia mm. työvuorojen ja työvuororakenteiden optimoinnissa sekä ammattilaisliigojen otteluohjelmien optimoinnissa (mm. Jääkiekon SM‐liiga ja Australian Football League).

Suomalaisia (ja satakuntalaisia) syytetään usein siitä, että he eivät tarpeeksi kehu omia saavutuksiaan, joten jatketaan vielä.

Maailmanennätyksen arvoa nostaa se, että aiemmat ennätykset oli tehty teoreettisilla menetelmillä, jotka oli suunniteltu erityisesti kyseisen ongelman ratkaisemiseen. Nicon kanssa saavuttamamme tulokset tehtiin osana käytännön optimointiongelman ratkaisumenetelmän kehittämistä. SMPTSP-ongelmat ovat tämän käytännön ongelman tieteellisiä erikoistapauksia, joissa jopa tuhansia työtehtäviä pitää sijoittaa sadoille työntekijöille siten, että käytettävien työntekijöiden määrä tulee minimoida.

Käytännön ongelmassa työntekijät käyvät asiakkaiden luona suorittamassa aikaikkunaan sidottuja työtehtäviä, joissa tulee huomioida mm. työntekijöiden osaamiset ja valmiudet. Tavoitteena on muodostaa samaan aikaan sekä kustannustehokkaat että työntekijöiden ja asiakkaiden kannalta sopivat työvuororakenteet. Esimerkkejä tällaisesta työstä ovat kotihoitopalvelut, siivouspalvelut, vartiointipalvelut, asennuspalvelut, sanomalehtien jakelu ja jätehuolto.

**********

Laskennallinen älykkyys on tekoälyn muoto, jossa käytetään luonnosta inspiraationsa saaneita laskennallisia menetelmiä kuten evoluutioalgoritmeja, muurahaisalgoritmeja ja parvietsintää. Tällaisella tekoälyllä pyritään ratkaisemaan ihmisjärjen ulottumattomissa olevia erittäin monimutkaisia ongelmia, jotka vaativat tietokoneelta massiivista laskentatehoa.

Tekoälyn toisella ”kognitiivisella” muodolla ratkaistaan ongelmia, jotka vaativat kognitiivisia taitoja, korkeaa tajuntaa ja ymmärrystä, esimerkkeinä hahmontunnistus, konenäkö, puheentunnistus, päätöksenteko ja oppiminen. Näitä ongelmia ratkaistaan erityisesti neuroverkoilla.

Tekoäly ei itse asiassa ole älyä, vaan se on ohjelman suorittamista ja tämä ohjelma lienee suurin piirtein yhtä (teko)älykäs kuin sen algoritmin suunnitellut ja sen ohjelmakoodin kirjoittanut ihminen.


torstai 7. toukokuuta 2020

SAMK Yrityskiihdyttämön™ palvelut avattu kaikille yrittämisestä kiinnostuneille - uutena startup- ja rahoituspalvelut

Satakunnassa on vahva teollisuusyritysten perinne. Satakunnan ammattikorkeakoulu on strategiassaan profiloitunut teollisuuskorkeakouluksi. SAMK on myös yrittäjyyskorkeakoulu, joka toimii osaamisintensiivisen yritystoiminnan synnyttämisen aktivaattorina Satakunnassa. Yrittämistä ja startup-genreä vahvistamalla monipuolistetaan Satakunnan elinkeinorakennetta. Käytännössä kaikki uudet työpaikat syntyvät pk-yrityksiin. Suomen Yrittäjien tutkimuksen mukaan joka kolmas korkeakouluopiskelija on halukas toimimaan yrittäjänä. SAMK vahvistaakin merkittävästi Yrityskiihdyttämön™ palveluita.

Yrityskiihdyttämössä on perustettu yli 330 yritystä ja yrityskiihdyttämösopimuksia on tehty lähes 600. SAMKissa on vuositasolla jo lähes 100 yrittäjää tutkinto-opiskelijoina. Yrittäjä saa tukea omalle liikeidealleen, toimivan yrityksen kehittämiseen tai omistajavaihdokseen. Yrityskiihdyttämö toimii kaikkien SAMKin koulutusohjelmien yhteydessä. Lähtökohtana yrittäjyysopinnoille on toiminnallisen yrittäjyyden viitekehys, Effectual entrepreneurship, jonka mukaan opiskelija tarkastelee yrittäjyyttä omista lähtökohdistaan, joita ovat minäkuvan lisäksi oma osaaminen ja omat verkostot. Keskeisintä Yrityskiihdyttämössä on kiihdyttämömentorien tuki ja neuvonta sekä opintosuoritusten suuntaaminen oman yrityksen hyväksi.

Yrityskiihdyttämön palvelut on nyt avattu kaikkien alkavien yrittäjien ja kasvuyrittäjien hyödynnettäväksi koko Satakunnassa. SAMKin yhdeksän kiihdyttämömentoria valmentavat yrittäjää hänen kasvupolullaan. Kiihdyttämössä kehitetään yritys- ja liikeideoita, validoidaan asiakas- ja käyttäjäkokemusta, rakennetaan tiimejä sekä suunnitellaan ja haetaan rahoitusta. Yrityskiihdyttämöllä on Crazy Townissa liiketila, jota opiskelijayrittäjät voivat käyttää asiakkaiden kohtaamiseen.

Uutena kokonaisuutena Yrityskiihdyttämössä on startup- ja rahoituspalvelut. Nopeaan kasvuun tähtäävät startup-yrittäjät saavat skaalautuville yritysideoille valmennusta vaikuttavien liiketoimintasuunnitelmien ja niitä tukevien markkina-analyysien tekemiseen. Kiihdyttämön startup-yrittäjillä tulee olla kyky toimia vaativissa yrityksen perustamisen ja kehittämisen toimintaympäristöissä. SAMK tekee myös sijoituksia startup-yrityksiin. Valuaation lisäksi tarkastelussa on kestävä liikevaihdon kasvu. Startup-palvelujen tavoitteena on lisätä startup-yrityksiin kansallisesti allokoidun rahan määrää Satakunnassa. SAMK tekee tiivistä startup-yhteistyötä Satakunnan bisnesenkeliverkoston (FiBAN) kanssa.

SAMK näkee korkeakoulun opiskelijoiden, henkilökunnan ja Yrityskiihdyttämön uusien asiakkaiden yrittäjyyden voimavarana ammattikorkeakoululle ja alueelliselle kehitykselle. Korkeakoululähtöisen innovaatiotoiminnan ja yritystoiminnan läpinäkyvät, tasavertaiset ja yhdenmukaiset periaatteet ja toimintatavat kannustavat koko korkeakouluyhteisöä ja maakuntaa yrittäjyyteen.

Hyödynnä Yrityskiihdyttämön palveluita – ota yhteyttä kiihdyttämömentoreihin!

tiistai 10. maaliskuuta 2020

Annetaan nuorille mahdollisuus

Tiedämme kaikki, että osaavan työvoiman saatavuus on joka kuukausi haastavampaa. Suomen vientiteollisuudelle tärkeä teknologiateollisuus tarvitsee parin vuoden sisällä yli 50000 uutta osaajaa. Heistä 75% sijoittuu kone- ja metalliteollisuuden, metallien jalostuksen, automaation sekä sähkö- ja tietotekniikan palvelukseen. Teollisuudessa, teknologia-alalla ja IT-alalla on kahden viime vuoden aikana jäänyt satoja, jopa tuhat työpaikkaa täyttämättä Satakunnassa. Viimeisen vuoden aikana avointen työpaikkojen määrä on Satakunnassa kasvanut 45%, kun koko maan osalta kasvu on ollut 18%.

Tilannetta ei helpota se, että olemme Suomen ikääntyvin maakunta eikä se, että ennusteiden mukaan meillä on ekaluokkalaisia kymmenen vuoden kuluttua kolmasosa vähemmän kuin nyt. Lisäksi syntyvyyden romahdus pani väestöennusteet kerralla uusiksi. Jatketaan vielä. Tuore Pisa-tutkimus paljasti luonnontieteellisen osaamisen laskeneen Suomessa 12 vuotta peräkkäin. Se herättää huolta insinööriosaamisen tulevaisuudesta Suomessa.

Kilpailu osaavasta työvoimasta tulee vääjäämättä päivä päivältä kiihtymään. Uskon kuitenkin vahvasti siihen, että meillä on yhdessä mahdollisuus löytää näihin haasteisiin ratkaisuja. Kannustetaan omia ja täällä opiskelevia nuoria jäämään Satakuntaan töihin. Pidetään samalla koko Suomi omien nuortemme koulutuskenttänä, mutta ei anneta heidän napanuoransa katketa maakuntaamme.

Onko lähipiirissäsi nuoria, jotka haluat kannustaa hyvälle työuralle Satakunnassa? Tunnetko nuoria, jotka ovat muualla opiskelemassa ja haluaisivat Satakunnasta työpaikan? Tunnetko nuoria naisia, jotka ajattelevat, että teollisuuden työpaikat ovat miehiä varten? Pyydä heitä tutustumaan Agenttisi.fi verkkopalveluun, joka on tehty yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Satakunnan kauppakamarin, Rauman kauppakamarin, Satakunnan Yrittäjien ja Satakuntaliiton kanssa.

Agenttisi.fi on meidän kaikkien satakuntalaisten riippumaton ja maksuton palvelu, joka kokoaa Satakunnan teollisuuden, teknologia-alan ja IT-alan kesätyö- ja harjoittelupaikat yhteen palveluun. Palvelu yhdistää alueen yritykset ja tulevaisuuden toivot pitkäjänteiseen yhteisen menestyksen rakentamiseen. Palvelu on meidän satakuntalaisten näköinen ja oloinen eli sen toimintatapa poikkeaa täysin muun Suomen perinteisistä rekrytointikanavista:

Agenttisi.fi on kohdistettu vain ja ainoastaan teollisuuteen, teknologia-alaan ja IT-alaan. Yritys löytää sieltä ison massan hakijoita ja tulevaisuuden toivoja ilman rekrytointi-ilmoituksia. Agentin älykäs algoritmi etsii parhaiten sopivat hakijat yrityksen työtehtävälle luomaan profiiliin. Agentilla on myös tekoälykkäitä lisäominaisuuksia, joita tullaan julkaisemaan tasaisin väliajoin.

Agentin avulla nuori pääsee alan töihin käsiksi ja näyttämään omat kykynsä. Hän saa jalkaa yrityksen oven väliin. Eikä hänen tarvitse täyttää sataa eri hakemusta yrityksille tai kelata läpi sataa eri työnhakupalvelua. Vähän rahaakin hänen olisi tietysti kiva saada. Nuorten hidas rekrytointi kesätyön, harjoittelun ja opinnäytetyön, diplomityön tai gradun kautta yrityksiin kiinnittää nuoren tutkitusti pitkäaikaiseen työsuhteeseen.

Suomessa asuvan työikäisen väestön vähentyessä kannattaa suunnata katse myös Suomessa opiskeleviin ulkomaalaisiin. Kutsun kaikki satakuntalaiset yritykset ottamaan myös heitä kesätöihin ja harjoitteluun. Heillä on osaamista ja innostusta jäädä Satakuntaan töihin.

Satakuntalaiset yritykset, annetaan nuorille mahdollisuus näyttää kykynsä ja kiinnitetään heidät teidän työpaikkoihinne!

Ja satakuntalainen nuori: Luo profiilisi nyt ja anna Agenttisi hoitaa loput!