sunnuntai 5. helmikuuta 2023

Kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla yritysten kasvun tukemista

Satakunnan ammattikorkeakoulu panostaa teollisuuskorkeakouluna teknologiateollisuutta ja yritystoimintaa tukevaan käytännönläheiseen tutkimustoimintaan. SAMKin tutkimuskeskukset tukevat yrityksiä liiketoiminnan kasvussa ja uudistamisessa sekä kilpailukyvyn, tehokkuuden ja työhyvinvoinnin parantamisessa.

SAMK menestyi viime vuoden loppupuolella erinomaisesti tutkimusrahoituksen hankinnassa. SAMKille on tulossa kansallista ja kansainvälistä tutkimusrahoitusta molempia kolme miljoonaa euroa yhteensä kahteenkymmeneen maakuntaa palvelevaan tutkimushankkeeseen. Näiden hankkeiden toimenpiteiden kohteena tulee jo nyt olemaan lähes 200 satakuntalaista yritystä ja yhteisöä. Viimeisen kolmen vuoden aikana SAMK on onnistunut saamaan tutkimusrahoitusta yhteensä 20 miljoonaa euroa.

Mitä konkreettista näillä rahoilla tehdään maakuntamme hyväksi? Merilogistiikan tutkimuskeskuksen tutkimuslaboratoriossa tutkitaan toimitusketjujen materiaali-, tieto- ja rahavirtojen hallintaa niin merellä, satamissa kuin maalla. Yrityksiä autetaan saavuttamaan EU:n hiilineutraalisuustavoitteita.

RoboAI tutkimuskeskuksessa modernisoidaan teknologiayrityksiä robotiikan ja tekoälyn avulla yhdessä Tampereen yliopiston kanssa. Keskus tukee vahvasti myös maakunnan akkuklusterin kehittymistä yhdessä Prizztechin kanssa. Rahoitusta on saatu mm. ainutlaatuiseen akkumateriaalien kierrätystutkimukseen spektroskopiaa ja tekoälyä hyödyntämällä. Tutkimus liittyy olennaisesti SAMKin ja Vaasan yliopiston professuuri- ja maisteriohjelma-yhteistyöhön. Professuurin tutkimusalaa ja maisteriohjelman sisältöä suunnitellaan parhaillaan.

Tiedolla johtamisen keskukselle myönnetyllä rahoituksella valmennetaan yrityksiä ymmärtämään yrityksen tuottamaa dataa ja sen jalostamista liiketoiminnaksi. Keskus tekee yrityksille datapilotteja sekä järjestää täsmäseminaareja tiedolla johtamisesta ja asiantuntijoiden ajattelun kehittämisestä. Matkailun kehittämiskeskuksen saamalla rahoituksella tuetaan pieniä matkailuyrityksiä digitaalisessa kehityksessä ja kestävässä ja vastuullisessa matkailussa.

Yritysten työntekijöiden tehokkuutta, työhyvinvointia ja elämänlaatua parannetaan työaikaista ravitsemusta parantamalla. Tutkimusnäyttöön perustuvat tulokset tulevat toivottavasti ensimmäistä kertaa osoittamaan työaikaisen ravitsemuksen vaikutuksen työntekijöiden työkykyyn, tehollisen työajan lisääntymiseen ja sairauspoissaolojen vähenemiseen. Satakuntaan tavoitellaan syntyvän ravitsemustieteen tutkimusyksikkö.

Kansainvälisissä tutkimushankkeissa on kovia tavoitteita ja kohteita: vientiverkoston rakennus Azerbaidzaniin, kiertotalous ravintola-alalla, sadevesien käsittely kaupungeissa, kestävä tavaravirta ja hiilidioksidipäästöjen väheneminen, nuoret työvoimana puutaloteollisuudelle, vanhemman ikäluokan pitäminen työvoimana sekä nuorten työllistyminen matkailualalle.

Yli 500 yritystä tekee vuosittain konkreettista yhteistyötä SAMKin kanssa. Yli puolet näistä yrityksistä on samoja kuin edellisenä vuonna. Vaihtuvuuttakin siis on. Satakunnasta löytyy kuitenkin useita yrityksiä, joiden kanssa SAMK ei ole yhteistyötä tehnyt soveltavassa tutkimuksessa tai tuote- ja palvelukehityksessä. Toivottavasti yllä kerrotut esimerkit kannustavat sekä nykyisiä että uusia yrityskumppaneita ottamaan yhteyttä, jotta SAMK voi omalta osaltaan tukea yrityksiä niiden kasvussa ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä.