sunnuntai 30. lokakuuta 2016

Talousnäkymiä kiitoksin


Edellisen blogitekstini mukaan syksy on budjetoinnin kulta-aikaa. Toisaalta kerroin, että ei välttämättä niin mukavaa johtuen OKM:n ohjauksessa olevista tulokomponentteista, joihin meillä ei ole suoraa vaikutusmahdollisuutta. Kaksi viikkoa sitten olimme ministeriössä neljän vuoden välein pidettävässä strategianeuvottelussa. Menimme kuuntelemaan, keskustelemaan ja neuvottelemaan siitä, miten meillä on mennyt ja miten meillä tulevaisuudessa näyttäisi menevän. Sekä strategisesti että taloudellisesti. Toiveet olivat satakuntalaisen korkealla, olihan kyseinen päivä Kansallinen epäonnistumisen päivä.
Parituntinen neuvottelu ylijohtaja Kosusen johdolla oli hämmentävä. Tällä kertaa neuvottelu oli kehittämisorientoitunutta keskustelua, avointa mielipiteiden vaihtoa ja yhteisen ymmärryksen hakemista. Tulkintani mukaan syynä on yksinkertaisesti se, että SAMK on tehnyt viimeisten vuosien aikana oikeita ratkaisuja ja valinnut oikeat tulevaisuuteen katsovat strategiset painopisteet. Meille kerrottiin myös, miten pärjäsimme viime vuonna ammattikorkeakoulujen välisessä rahoitusmallikilpailussa. Kyllä, syksy on kuin onkin budjetoinnin kulta-aikaa.
SAMKin OKM-rahoitus on pudonnut 27% vuodesta 2012 vuoteen 2016. Mutta. Vuonna 2017 se kääntyy historiallisesti nousuun. Vaikka ammattikorkeakoulujen kokonaisrahoitus vähenee. Olemme siis menestyneet kilpailussa erinomaisesti. Opiskelijamme etenevät opinnoissaan, heidän palautteensa mukaan opetus on laadukasta, he valmistuvat ja he työllistyvät; lisäksi olemme saaneet hyvin ulkopuolista tki-rahaa. Tämän kaiken on mahdollistanut osaavan henkilöstömme laadukas työ tiukentuneiden resurssien paineessa. Kiitos asiantuntijaopettajillemme, tutkijoillemme ja tukipalvelujen henkilöstöllemme, erinomaista työtä!
Hyvästä tekemisestä ja hyvistä OKM-uutisista johtuen talousnäkymät ovat hyvät. Olemme ensi vuonna sekä Raumalla että Porissa uusilla kampuksilla. Voimme tehdä merkittäviä investointeja oppimis- ja innovaatioympäristöihin, laboratoriotiloihin ja ICT-infrastruktuuriin. Voimme jatkaa merkittävästi nousujohteista panostusta osaamisen kehittämiseen, koulutukseen ja työhyvinvointiin. Voimme tehdä strategian mukaisia henkilöstöpanostuksia vahvuus- ja nouseville aloille ja yrittäjyyteen.
Vuonna 2013 henkilöstökustannusten osuus budjetista oli 64%, tänä vuonna se on 71%. Menestymisen ja hyvän tuloskunnon taustalla on siis henkilöstöön panostaminen. Meidän ei kuitenkaan ole tarvinnut tinkiä kampuksista eikä investoinneista. Seuraavaksi jäämme odottamaan pääomittamisen toteutumista. Rahoitus tuleville vuosille näyttää siis vakaalta ja budjettimme on tasapainossa, mutta budjetin kehys on edelleen erittäin tiukka. Tavoitteenamme tulee olla liikkumavaran lisääminen, jotta voisimme enenevässä määrin kohdentaa voimavaroja strategiamme toteuttamiseksi.
Vt. talousjohtaja kiittää henkilöstöä loistavasta tekemisen tasosta ja hyvistä talousnäkymistä.
Toivotamme kaikki uuden talousjohtajan tervetulleeksi SAMKiin!