keskiviikko 7. tammikuuta 2015

CoastAL-liittoumayhteistyölle rahaa ja valoisaa tulevaisuutta


Satakunnan ja Turun ammattikorkeakoulujen muodostama Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouma CoastAL tukee toiminta-alueensa elinvoiman ja kansainvälisen kilpailukyvyn lisäämistä. Yhteistyön tavoitteena on rakentaa kahden toisiaan täydentävän ammattikorkeakoulun toimintaa yhdistämällä Lounais-Suomea palveleva kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyinen rakenne, joka huomioi maakuntaohjelmien ja Lounaisrannikkoyhteistyön painotukset. OKM myönsi liittoumayhteistyöhön 1.7M€ rahaa. Tulevaisuus näyttää valoisalta ja mielenkiintoiselta.
Liittouma on sitoutunut käynnistämään kahdeksan ammattikorkeakoulujen yhteistä pysyvää rakennetta: laadunhallinta, ylemmät amk-tutkinnot, ympärivuotinen opiskelu, julkaisutoiminta, yhteiset tutkimusryhmät, maakuntakorkeakoulu, yrityskiihdyttämö ja tohtorikiihdyttämö. Lisäksi liittouma on sitoutunut tukemaan lounaisrannikon meriklusterin kehittymistä.
CoastAL Maakuntakorkeakoulu keskittyy ammattikorkeakoulujen läsnäoloon maakuntien keskuskaupunkien (Turku ja Pori sekä osin Salo ja Rauma) ulkopuolella. Näitä kaupunkialueita ovat mm. Huittinen, Kaarina, Kankaanpää, Loimaa, Naantali, Parainen ja Raisio. Ammattikorkeakoulut toimivat molempien osaamisen myyjinä koko toiminta-alueelle. Läsnäololla on kaksi painopistettä:
  • yhteistyö kaupunkien elinkeinotoimien ja alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa kilpailukyvyn ja kasvun lisäämiseksi
  • kaupunkien ja alueen yritysten ja yhteisöjen henkilöstön täydennyskoulutus.
CoastAL Yrityskiihdyttämö on edistyksellinen pedagoginen menetelmä, jonka myötä opiskelija kasvaa sekä korkeakoulututkinnon omaavaksi asiantuntijaksi että yrittäjäksi jo opiskeluaikanaan. Yrityskiihdyttämö laajentaa Satakunnan oppilaitoksille yhteisen yrityskiihdyttämön koko lounaisrannikolle. Yrityskiihdyttämö tarjoaa yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille mm. mentorointia, liikeidean ja liiketoiminnan kehittämistä sekä potentiaalisia asiakkuuksia. Yrityskiihdyttämö järjestää myös kaikille opiskelijoille suunnattuja yrittäjyystapahtumia, esimerkkeinä BootCamp -tapahtumat, Lupa toimia toisin -päivät, Entrepreneurship Stories -illat ja IdeaDrill-innovaatiokilpailut.

CoastAL Tohtorikiihdyttämö on liittouman henkilökunnalle tarkoitettu, ohjattu ja työnantajan toimesta tuettu jatko-opiskelujärjestely kotimaisten ja ulkomaisten partneriyliopistojen tohtorikouluissa ja jatkokoulutusohjelmissa. Tohtorikiihdyttämön tavoitteena on henkilökunnan osaamisen järjestelmällinen kehittäminen, minkä tulee tukea henkilökunnan käytännön taitojen ja osaamisen kehittymistä teoreettisen tutkimusosaamisen rinnalla. Tohtorikiihdyttämö kytketään tiiviisti mukaan tutkimusryhmien toimintaan ja jatko-opinnot rahoitetaan pääsääntöisesti ammattikorkeakoulujen tki-hankerahoituksella.

Turun ammattikorkeakoululla ja Satakunnan ammattikorkeakoululla on vahva yhteinen tahtotila tukea lounaisrannikon meriklusterin kehittymistä koulutukseen, tki-toimintaan ja kansainvälistymiseen kohdistuvilla toimenpiteillä, joilla kasvatetaan toimialan osaamista ja kilpailukykyä. Liittouma haluaa omalta osaltaan turvata meriteollisuuden ja telakoiden kasvun sekä menestyksen kotimaan ja kansainvälisillä markkinoilla.

Seaside Industry Park on monien liiketoimintamahdollisuuksien raskaan metalliteollisuuden teollisuuspuisto logistisesti erinomaisella paikalla Raumalla SAMKin kampuksen välittömässä läheisyydessä. Blue Industry Park on vastaavasti Turun telakan välittömässä läheisyydessä. Liittouma haluaa tki-osaamisellaan olla vahvasti tukemassa näiden kehittymistä.

Brasilia, Meksiko, Venäjä ja monet muut maat ovat offshore-toimintojensa kasvaessa merkittävästi panostamassa laivanrakennuksen ja koko meriteollisuuden kehittämiseen ja koulutukseen. Namibia, Etelä-Afrikka ja Eritrea ovat panostamassa merenkulkuelinkeinoon, satamien kehittämiseen, aluksien hankintaan ja merenkulun koulutuksen lisäämiseen. Liittouma tulee suunnittelemaan ja toteuttamaan merenkulun koulutusvientiä näihin maihin. Koulutusvientiä kytketään mahdollisuuksien mukaan Turun ja Rauman telakoilla valmistuvien laivojen yhteyteen.

CoastALin tulevaisuus näyttää valoisalta!

**********
Olen ensi viikosta alkaen joka maanantai klo 8.30 - 10.00 tavattavissa Tiedepuiston Agora-kahviossa. Tule juttelemaan aamukahvin merkeissä.