torstai 9. huhtikuuta 2015

Hyvinvointia kehittämässä

SAMKin tutkimus nähdään perinteisesti teollisuuden ja yritysten tuote- ja palvelukehitykseen keskittyvänä toimintana. Projektisalkussa teknologiahankkeilla on ollut selvästi suurin rooli. Muutoksen tuulet ovat kuitenkin puhaltamassa. Kolmelle juuri käynnistyneelle hankkeelle on tunnusomaista uuden liiketoiminnan synnyttäminen:
  • SolarLeap - systemaattisella prosessilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa
  • Hygli - sisäympäristön hygieniasta liiketoimintaa
  • Hyväksi - hyvinvointiteknologiaympäristö erityisesti hyödyntäjille ja tuottajille.
Automaatio, robotiikka ja digitaalisuus taustoittavat megatrendejä, joten ”Teknologiasta liiketoimintaa” on äärimmäisen hyvä ajattelumalli tulevillekin hankkeille. On ymmärrettävää, että tutkimusta, rahaa ja muita panostuksia suunnataan teollisuuteen ja yrityksiin, koska niiden menestyminen vaikuttaa yhteiskuntamme menestymiseen ja hyvinvointiin.
However (part 1), minua huolestuttaa hanketoiminnassa yksi asia: Lasten, nuorten, vanhusten ja vähäosaisempien hyvinvoinnin kehittämiseen on haastavaa saada hankerahaa. Hankehauissa kaikkein innovatiivisimmatkin hyvinvoinnin kehittämishankkeet jäävät usein teknologian ja liiketoiminnan kehittämishankkeiden jalkoihin. Toiseksi, tähän työhön nimenomaisesti kohdistettuja hankehakuja on harvakseltaan auki. Ja kolmanneksi, hankkeissa odotetaan (aivan oikein) rahallista panostusta yrityksiltä ja/tai kunnilta. Valitettavasti kyseisten kohderyhmien parissa toimivilla yrityksillä ei liiemmin ole rahaa kehittämistoimintaan, ja sama pätee kuntiin.
However (part 2), voimme olla ylpeitä SAMKin tekemästä työstä kyseisten kohderyhmien parissa. Esimerkkeinä nostan esiin kaksi kehittämishanketta, molemmat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rahoittamia. OtaKoppi! hankkeessa keskitytään pienentämään ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevien 16-29 vuotiaiden terveyseroja lisäämällä oman terveyden tekijänä olemisen aktiivisuutta. Käytännössä tätä työtä tehdään ravitsemuksen ja liikunnan keinoin. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat liikunta- ja nuorisotoimi, harrastusjärjestöt sekä julkiset ja yksityiset lounasravintolat ja liikuntapalvelut. Todettakoon, että rahoitusta THL:lta haki 184 projektia, joista 4 sai rahaa.
SomeBody-hankkeessa lasten ja nuorten pahoinvointia vähennetään kehotietoisuutta edistämällä. Kehotietoisuuden tukeminen näyttää olevan tärkeä tekijä lasten ja nuorten terveyden ja minäkuvan kehittymisessä sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä. SAMKissa kehitetyssä SomeBody-menetelmässä yhdistetään psykofyysiset menetelmät dialogisen ohjaustyön menetelmiin lasten ja nuorten toimintakyvyn edistämisessä. Loistava innovaatio! SomeBody on tarkoitettu erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten ja alan opiskelijoiden työvälineeksi.
Kiitokset Marjo Keckmanille ja Tarja Javanainen-Levoselle erinomaisesta hanketyöstä. Tätä kehittämistyötä pitää jatkaa ja tätä kehittämistyötä haluamme jatkaa. Uusia innovatiivisia avauksia on jo käynnissä!