perjantai 12. elokuuta 2016

Peppi on mahdollisuuksien ekosysteemi


Opetuksen tietojärjestelmien palvelukyky on korkeakoulun toiminnan ohjauksen tärkein asia. Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi, kun nykyisen järjestelmäkokonaisuuden kehitysnäkymät eivät enää tue yrityksen strategiaa, laadunhallintaa ja toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. SAMK on tässä tilanteessa.
Siirrämmekin opetuksen toiminnanohjauksen Peppi-ekosysteemiin. Peppiä on kehitetty alusta asti korkeakoulujen käyttöön konsortiopohjaisesti. Konsortiotyöskentelystä on meille synergiaetuja, koska voimme kehittää ja ratkaista samoja asioita muiden korkeakoulujen kanssa. Päätämme uusista ominaisuuksista ja niiden toimittajista yhdessä konsortion muiden jäsenten kanssa.
Pepin avoin rajapinta mahdollistaa rajattoman ja myös oman tuotekehityksen. Voimme esimerkiksi kytkeä HILL-oppimisympäristömme saumattomaksi osaksi Peppiä. Tai kehittää oman osaamisenhallinnan, jossa opettajiemme osaaminen ja toiveet kytketään suoraan opintojaksoihin. Tai vaikkapa tarkastella täysin uudella tavalla opintojaksoista annettavan palautteen muotoa.
Ideaalitilanteessa toiminnanohjausjärjestelmästä ja meillä Pepistä muotoutuu yksi, yhtenäinen ja helposti hallittava kokonaisuus. Tähän päästään silloin, kun käyttöönottoprojektin aikana kaikkia nykyprosesseja tarkastellaan hyvin syvällisesti ja myös positiivisen kriittisesti. Uskon, että Pepin käyttöönotosta tulee antoisaa ja opettavaista, kun annamme itsellemme ja muille tämän mahdollisuuden.
SAMK sai keväällä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa vuoteen 2022 asti. Auditointiryhmän mukaan SAMKin pitkäjänteinen laatujärjestelmän kehittäminen on luonut vahvan laadunhallinnan perustan ja koko korkeakoulun kattavat toimintaperiaatteet sekä menettelytavat. Kehittämissuosituksissa meitä kannustetaan keventämään nykyistä laatujärjestelmää ja hyödyntämään sitä uuden kulttuurin rakentamisessa. Strategian, toimenpideohjelman, laadunhallinnan ja toiminnan ohjauksen tulisi olla kiinteä kokonaisuus. Ja Pepin tulisi tukea tätä näkemystä.
Toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisen yleisin kompastuskivi on jättää projektiryhmä yksin vastaamaan projektin eteenpäin viemisestä ilman, että koko henkilöstö osallistuu ja antaa tukensa projektin onnistumiselle. Peppi-projektiryhmässä on laaja asiantuntemus mm. opetuksen suunnittelusta, opintoasioista, laadunhallinnasta, ICT-palveluista sekä henkilöstön näkemyksistä.
Annetaan projektiryhmälle kaikki mahdollinen tuki, jotta saamme lopputuloksena meitä ja erityisesti opiskelijoita parhaiten palvelevan ratkaisun. Pepin filosofian mukaan Peppi on tehty ja sitä kehitetään nimenomaan opiskelijan työtä ja tekemistä helpottamaan. Ohjelmistokokonaisuus toimii mobiilisti, mikä sopii erinomaisesti BYOD-tulevaisuuteemme.
Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on vaativa tehtävä. Usein kuvitellaan, että uusi järjestelmä vähentää rutiinityötä ja automaatio lisääntyy kuin itsestään. Näin ei kuitenkaan ole, jollei organisaation nykyisten toiminta- ja työskentelytapojen tarkasteluun ja mahdolliseen muuttamiseen olla valmiita. Luotan siihen, että me samkilaiset olemme.
Projektin vetäminen on haastava tehtävä. Peppi-projektipäälliköllä Juha Stenforsilla on osaamista projektihallinnasta, monen vuoden kokemus IT-alalta sekä tässä tehtävässä erityisen arvokasta henkilökohtaista tuntemusta opiskelijan ja opettajan arjesta. Tsemppiä Juhalle!