perjantai 9. marraskuuta 2012

SAMKin joukkoälyä ja innovatiivisuutta metsästämässä

Tämän blogin ensimmäisessä kirjoituksessa viittasin Darwinin populaatio-käsitteeseen. Luonnossa populaatioon liittyy vahvasti joukkoäly. Mehiläiset, linnut, kalat ja muurahaiset eivät yksinään ole älykkäitä, mutta joukkona hyvinkin älykkäitä. Kalaparven dynaaminen liike on seurausta siitä, että yksittäiset kalat noudattavat kolmea yksinkertaista sääntöä. Muurahaiset löytävät lyhimmän reitin pesältä ruuan luo, kun yksittäiset muurahaiset erittävät kulkutielleen feromonia.

Okei, viittaanko nyt siis siihen, että
- SAMKilaiset ovat yksinään (lähes) yhtä älykkäitä kuin muurahaiset
- Laatukäsikirja pitää korvata kolmella yksinkertaisella säännöllä (hmmm…)
- SAMKin pitää investoida kosmetiikkatuotteisiin, jotka sisältävät feremonia (ja Axe sponsoriksi).

En. Välttämättä. Vaan siihen, että yhdessä tekemällä saadaan parempaa tulosta kuin jokainen yksinään. Haluan kuitenkin jo toisen kerran korostaa sitä, että vahvat ja innovatiiviset yksilöt ovat organisaatiolle äärimmäisen tärkeitä.
Professori Pauli Juutin mukaan innovatiivisuus ja luovuus sekoitetaan usein toisiinsa. Luovuudella tarkoitetaan uusien ajatusten tuottamista. Innovatiivisuudella tarkoitetaan sitä, että uusista ajatuksista tehdään käyttökelpoisia! Uusia tai parempia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja. Joo hienoa, mutta miten saamme lisättyä innovatiivisuutta SAMKissa?

Juutin tutkimusten mukaan henkilöstöjohtamisen ja innovatiivisuuden välillä on selkeä korrelaatio. Avainasioita ovat kehittämiskeskeinen osaamisen johtaminen, asiakaskeskeisyys ja oikeudenmukaisuus. Lisäksi tutkimuksista kävi erittäin hyvin ilmi, että valvontapainotteisella henkilöstöjohtamisella ei ole yhteyttä sen paremmin johtamisella saavutettuihin tuloksiin kuin organisaation innovatiivisuuteenkaan. Kysytäänpä nyt sitten uudestaan, että miten saamme lisättyä innovatiivisuutta SAMKissa? Vastaus: henkilöstöjohtamiseen panostamalla.
Nyt sitten joukkoälyllistä, innovatiivista ja palkitsevaa TKI&Y-työtä kohti.

1) Saat hyvinkin vapaat kädet toimia sekä yksin että yhdessä muiden kanssa
2) Me johtajat olemme jo aloittaneet (ylimääräisten) valvontakameroiden poistamisen
3) Keskustellaan entistä enemmän työhön(kin) liittyvistä asioista keskenämme.
Seuraavassa kirjoituksessani TKI&Y:n henkilövalinnoista ja henkilöiden vastuualueista. Kerron myös rahallisista panostuksista ja tulevista toimenpiteistä. Sekä siitä ärsyttävästä C-kirjaimesta.

1 kommentti:

  1. on vanha käsitys että luovuus on vain uusia ajatuksia, vaan se on monenlaisina nähtyjä tilannekohtaisesti herääviä ja sisäisesti heränneitä toiminnan tapoja dynaamisessa todellisuudessa tämän todellisuuden toimijan tajuamina.

    VastaaPoista